/ISTORIC
ISTORIC2018-02-08T13:26:31+00:00

COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL MARILOR BARAJE  denumit  pe  scurt CROMB este conform statutului o asociație profesională, autonomă, neguvernamentală, cu personalitate juridică, neurmărind scopuri lucrative.

CROMB are drept scop colectarea, sinteza și valorificarea experienței membrilor comitetului în vederea asigurării documentării și consultanței pentru membrii individuali și colectivi, precum și pentru terțe persoane, în toate problemele aferente barajelor: tehnice, tehnologice, economice, instituționale, de siguranță și întreținere, de impact asupra mediului natural și vieții social-economice, de valorificare și exploatare rațională a apei. De asemenea, CROMB asigură reprezentarea opiniilor și intereselor tehnice ale membrilor săi în raport cu organismele sau organizațiile din țară și din străinătate.

CROMB face parte din Comisia Internațională a Marilor Baraje (ICOLD) care reunește în prezent 88 de țări (reprezentând 90% din populația lumii) și peste 10.000 de membrii individuali, profesioniști în cele mai diverse meserii legate de domeniul barajelor provenind atât din companiile private cât și din cele de stat, din birouri de consultanță, din universități și laboratoare.

Misiunea ICOLD este să facă să progreseze arta, știință și ingineria pentru proiectarea, construcția, exploatarea și întreținerea unor baraje sigure pentru a asigura dezvoltarea durabilă și gestionarea resurselor mondiale de apă.

În realizarea acestei misiuni, Comitetele Naționale ale Marilor Baraje constituie pilonul central.

ICOLD a fost fondată pe 6 iulie 1928 la Paris de reprezentanți ai 6 națiuni printre care și România, care s-a regăsit în acel moment într-o companie selectă:  Anglia, Elveția, Franța, Italia, Statele Unite. Comitetul Național Român al Marilor Baraje (CROMB) înființat atunci, a aderat cu drepturi depline la ICOLD in 1931. Astfel CROMB este una din cele mai vechi asociații profesionale românești cu recunoaștere internațională.

După întreruperea activității din timpul războiului și din primii anii de după instaurarea regimului comunist, organizația redevine activă in 1957, iar legăturile cu forul internațional sunt reînnodate, dar la un nivel redus. Trimiterea de rapoarte și comunicări la Congresele și Reuniunile anuale ICOLD era o sarcină extrem de dificilă, datorită birocrației și reticențelor autorităților comuniste față de orice legături ale specialiștilor români cu omologii străini.

Abia in 1991 odată cu participarea la Congresul de la Viena al ICOLD au fost reluate și consolidate la cel mai înalt nivel, legăturile CROMB cu ICOLD.

În perioada de după 1990 de activitatea CROMB și-au legat numele și alte personalități de prestigiu ale hidrotehnicii din România cum sunt prof. Alexandru Diacon, prof. Adrian Popovici, prof. Dan Stimații, s.a.

La ultimul recensământ oficial al barajelor mari realizat de ICOLD în 1998, România  ocupă locul 19 în lume și 9 în Europa ca număr de baraje mari (246) conform definiției ICOLD. Dintre acestea la sfârșitul lui 1998, 209 erau în exploatare, 29 în construcție și 8 în diferite stadii de proiectare.