//30 de ani de la trecerea în neființă a Profesorului Radu PRIȘCU

30 de ani de la trecerea în neființă a Profesorului Radu PRIȘCU

Pentru lumea barajiştilor din România, sfârşitul lunii mai a fost dedicat manifestărilor ocazionate de comemorarea a 30 de ani de la trecerea în nefiinţă a profesorului Radu PRIŞCU, considerat, cu argumente, părintele barajelor moderne din ţara noastră.

În ziua de 25 mai, în aula “Radu Prişcu” a Facultăţii de Hidrotehnică a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, invitaţi, membrii ai breslei inginerilor hidrotehnicieni, colaboratori apropiaţi şi discipoli ai Maestrului au împărtăşit, în cadrul unui Simpozion, amintiri din viaţa şi realizările Profesorului, Inginerului şi Omului Radu PRIŞCU.

Lucrările Simpozionului au fost moderate de unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai profesorului Radu PRIŞCU, considerat urmaşul în domeniu şi în lumea academică al Maestrului, prof.univ.dr.ing. Dan STEMATIU, precum şi de preşedintele Comitetului Naţional Român al Marilor Baraje – CROMB, conf.univ.dr.ing. Altan ABDULAMIT.

Dl. profesor Dan STEMATIU a evocat laturile multiple ale personalităţii profesorului Radu PRIŞCU: dascăl, rector al Institutului de Construcţii Bucureşti şi creator de şcoală, autor de cărţi tehnice şi lucrări ştiinţifice valoroase, inginer şi proiectant strălucit, participant la numeroase congrese, conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice internaţionale de specialitate, colaborator şi consultant la diverse proiecte internaţionale din domeniul barajelor. Totodată, profesorul Radu PRIŞCU prin personalitatea şi prestigiul internaţional, a invitat în România o serie de specialişti internaţionali, de referinţă pentru domeniu pe plan mondial, interesaţi de diferitele proiecte în desfăşurare, în care erau aplicate soluţii inginereşti de ultimă oră.

Familia Profesorului Radu PRIŞCU – Mioara, soţie, Marius şi Caius, fii, precum şi familiile acestora – a pus la dispoziţia participanţilor la eveniment o amplă evocare fotografică, plină de emoţie şi căldură, cuprinzând o serie de momente importante din viaţa şi activitatea distinsului Profesor. Caius PRIŞCU, fiul cel mic, aflat pe meleaguri străine, la mare depărtare de ţară, duce “flacăra” mai departe, fiind un profesionist recunoscut şi apreciat în domeniul barajelor miniere.

Simpozionul a continuat cu prezentări ale soluţiilor tehnice ingenioase şi originale inspirate de Profesorul Radu PRIŞCU. Astfel, dl. prof.univ.dr.ing. Adrian POPOVICI, a prezentat o serie de fotografii din timpul construcţiei barajului Vidraru, baraj în arc cu dublă curbură, lucrarea de marcă realizată sub coordonarea Profesorului Radu PRIŞCU, unul dintre cele mai înalte baraje din beton din Europa.

Dl. prof.univ.dr.ing. Radu SÂRGHIUŢĂ a prezentat o serie de soluţii tehnice şi aspecte caracteristice ale barajului Paltinu, singurul baraj arcuit cu dublă curbură şi rost perimetral din ţara noastră.

 

Profesorul Radu Prişcu, alături de Guido Oberti, acad. Ion Băncilă şi Aristide Teodorescu, pe şantierul barajului Paltinu în anul 1967.

Dl. conf.univ.dr.ing. Altan ABDULAMIT a prezentat aspecte privind soluţiile tehnice utilizate la barajul Poiana Uzului, cel mai înalt baraj cu contraforţi din România, precum si evenimente survenite în viaţa lucrării, în perioada exploatării acesteia şi modul în care acestea au fost remediate. Este remarcabil faptul că ţara noastră are patru mari baraje cu contraforţi şi realizarea fiecăruia a beneficiat de participarea Maestrului Radu PRIŞCU. Aceste baraje se află şi în prezent în atenţia specialiştilor din domeniul barajelor, fiind în derulare un program modern de monitorizare a stării de “sănătate” a acestora prin măsurători ale răspunsului la vibraţii ambientale, tehnică de pionierat pe plan mondial, echipa tehnică fiind din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.

Simpozionul s-a încheiat cu o prezentare a dl. ing. Ion TECUCI, cuprinzând o serie de fotografii ale principalelor baraje în a căror proiectare a fost implicat Profesorul Radu PRIŞCU. Prezentarea a scos în evidenţă calităţile umane deosebite ale Profesorului, înfăţişat ca mentor, coleg, prieten, părinte, om în general. Cu evocări ale unor experienţe trăite alături de marele Radu PRIŞCU au mai luat cuvântul: Ariana TEODORESCU, Stefan CACIULESCU, Nicolae MIRCEA. In finalul discuţiilor a avut o intervenţie şi dl ministru Nicolae NOICA care ne-a transmis că trebuie să ne preţuim înaintaşii în domeniul ingineriei şi să ne mândrim ori de câte ori avem ocazia cu realizările lor.

 

 

Vineri, 26 mai 2017, a avut loc un pelerinaj la mormântul Profesorului Radu PRIŞCU, aflat în cimitirul bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului unde, prin grija conf.univ.dr.ing. Nicolae DĂSCĂLESCU, vechi şi activ secretar al CROMB, preoţii au ţinut o slujbă de pomenire.

 

CROMB

 

2017-07-04T15:08:42+00:00